WhatsAppa yazın

Rollerlər

Roller müəyyən vaxt intervalı ilə reklam təsvirinin diyircəklə dinamik dəyişən 1-3 x 1,8-4 m ölçülü qurğudur. Roller tipli qurğular əsasən şəhər mərkəzlərində, yolkəsişmələrində, hərəkətin dinamik olduğu əsas hərəkət yollarında və işıqfor yaxınlığında yerləşdirildiyindən və qurğuların hərəkətli, dinamik olması səbəbindən daha çox diqqət cəlbetmə qabiliyyəti hesabına yüksək təsir imkanlarına malikdir. Roller tipli qurğular adətən daxildən işıqlandırılan olur ki, bu da gecə vaxtı da reklamların effektiv yayılması və effektiv olması imkanı verir.

Əməkdaşlıq üçün bizə yazın

Mesajınız qəbul olundu!
Ən qısa zamanda müvafiq şöbə tərəfindən sizinlə əlaqə saxlanılacaq.

Təşəkkür edirik!